Các câu hỏi thi quốc tịch Mỹ

Các câu hỏi về công dân cùng các giải đáp cho trắc nghiệm nhập tịch ghi dưới đây.


Ứng viên phải trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi để được đậu phần nhập tịch này. Trong bài trắc nghiệm nhập tịch, một vài câu giải đáp có thể đã thay đổi vì các cuộc bầu cử hoặc công cử. Khi học thi, bạn cần tìm hiểu để có các câu giải đáp cập nhật nhất.


                                             CÔNG QUYỀN HOA KỲ


A: Các Nguyên Tắc Của Dân Chủ Hoa Kỳ
1. Luật cao nhất của quốc gia là gì?
▪ Hiến Pháp
2. Hiến Pháp có mục đích gì?
▪ thiết lập chánh phủ
▪ mô tả tổ chức chánh phủ
▪ bảo vệ các quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ
3. Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào?
▪ Chúng tôi người dân (We the People)
4. Tu chính án là gì?
▪ một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)
▪ một sự thêm (vào Hiến Pháp)
5. Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì?
▪ Luật Dân Quyền
6. Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?*
▪ tự do ngôn luận
▪ tự do tôn giáo
▪ tự do hội họp
▪ tự do báo chí
▪ tự do thỉnh nguyện chánh phủ
7. Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?
▪ hai mươi bảy (27)
8. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?
▪ thông báo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)
▪ tuyên cáo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)
▪ cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)
9. Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?
▪ quyền sống
▪ quyền tự do
▪ quyền theo đuổi hạnh phúc
10. Tự do tôn giáo là gì?
▪ Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.
11. Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?*
▪ kinh tế tư bản
▪ kinh tế thị trường
12. “Thượng tôn luật pháp” là gì?
▪ Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.
▪ Cả các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.
▪ Nhà cầm quyền phải tuân theo luật pháp.
▪ Không ai được ở trên pháp luật cả.

                                                B: Hệ Thống Công Quyền

 1. Cho biết một ngành hay phần của công quyền.
  ▪ Quốc Hội
  ▪ lập pháp
  ▪ Tổng Thống
  ▪ hành pháp
  ▪ các tòa án
  ▪ tư pháp
  14. Cách nào ngăn cản một ngành công quyền trở thành quá mạnh?
  ▪ kiểm soát lẫn nhau
  ▪ phân quyền
  15. Ai phụ trách hành pháp?
  ▪ Tổng Thống
  16. Ai làm luật liên bang?
  ▪ Quốc Hội
  ▪ Thượng và Hạ Nghị Viện
  ▪ Ngành Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)
  17. Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*
  ▪ Thượng và Hạ Nghị Viện
  18. Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?
  ▪ một trăm (100)
  19. Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?
  ▪ sáu (6)
  20. Ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*
  ▪ Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả
  lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]
  21. Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu?
  ▪ bốn trăm ba mươi lăm (435)
  22. Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?
  ▪ hai năm (2)
  23. Cho biết tên dân biểu của bạn.
  ▪ Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu
  Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại
  Quốc Hội.]
  24. Thượng-nghị-sĩ đại diện ai?
  ▪ Tất cả người dân trong tiểu bang
  25. Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?
  ▪ (Vì) dân số tiểu bang đó
  ▪ (Vì) tiểu bang đó đông dân hơn
  ▪ (Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác
  26. Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?
  ▪ Bốn (4) năm
  27. Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*
  ▪ Tháng Mười Một

 

download-4

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VUI LÒNG LIÊN HỆ

Liên hệ: 0933 766 177 Ms. Liến (zalo/viber)

Email: dinhcuvstar.vn@gmail.com


© Copyright 2018-2024 DU HỌC, ĐỊNH CƯ & DU LỊCH. Thiết kế bởi Zozo