Những lưu ý trước khi mở tài khoản ngân hàng Mỹ

Trước khi mở tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ, bạn nên so sánh các tính năng và mức phí bạn sẽ trả. Bằng cách đó, bạn có thể mở một tài khoản ngân hàng phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình và một tài khoản mà bạn sẽ thanh toán cho các tính năng bạn sẽ sử dụng. Dưới đây là một số tính năng bạn sẽ muốn xem xét:

 

Phí hàng tháng

 

Đôi khi được gọi là phí duy trì, một số tài khoản ngân hàng sẽ tính phí bạn hàng tháng. Đôi khi, bạn có thể miễn phí này nếu bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định như đáp ứng yêu cầu số dư tối thiểu hoặc có tiền gửi trực tiếp vào tài khoản. Có rất nhiều tài khoản ngân hàng dành cho người không cư trú không tính phí duy trì hàng tháng, vì vậy hãy tìm kiếm, đặc biệt nếu bạn không nghĩ rằng mình có thể đáp ứng các yêu cầu hàng tháng.

 

Yêu cầu tiền gửi tối thiểu khi mở tài khoản

 

Các ngân hàng có thể yêu cầu bạn gửi một số tiền nhất định khi mở tài khoản. Số tiền ban đầu này có thể nhỏ - giả sử dưới 100 đô la Mỹ - nhưng cũng có rất nhiều khoản không yêu cầu. Yêu cầu ký quỹ ban đầu cao hơn có thể áp dụng cho một số tài khoản nhất định, như thị trường tiền tệ hoặc tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

 

Phí ATM

 

Tài khoản séc và một số tài khoản tiết kiệm đi kèm với thẻ ATM hoặc thẻ ghi nợ, bạn có thể sử dụng thẻ này để gửi hoặc rút tiền tại máy ATM. Mặc dù nhiều ngân hàng không tính phí sử dụng các máy trong mạng của họ, nhưng bạn có thể bị tính phí nếu sử dụng mạng của bên thứ ba hoặc do một tổ chức tài chính khác điều hành. Nếu bạn có ý định sử dụng máy ATM thường xuyên, hãy tìm một ngân hàng có mạng lưới ATM lớn hoặc một ngân hàng hoàn trả phí.

 

Phí giao dịch nước ngoài

 

Bạn có thể bị tính phí cho các giao dịch thẻ ghi nợ bên ngoài Hoa Kỳ. Số tiền này thường là tỷ lệ phần trăm của số tiền bạn đã chi tiêu hoặc rút từ một máy ATM nước ngoài.

 

Phí thấu chi

 

Phí này sẽ phát sinh nếu một giao dịch mua hoặc rút tiền đưa số dư tài khoản ngân hàng của bạn xuống dưới 0. Nếu ngân hàng chấp thuận giao dịch, bạn sẽ bị tính phí. Một số ngân hàng cho phép bạn chọn tham gia bảo vệ thấu chi, thường có nghĩa là chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm được liên kết sang tài khoản séc của bạn để bạn không bị thấu chi.

 

Bảo hiểm FDIC

 

FDIC là viết tắt của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Tổ chức này, là một phần của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, đảm bảo số tiền bạn có khi gửi vào tài khoản được FDIC bảo hiểm sẽ ở đó. Họ đảm bảo tiền mặt của bạn lên đến 250.000 USD cho mỗi loại quyền sở hữu (loại tài khoản), cho mỗi người gửi tiền (chính là bạn).

 

 

 


© Copyright 2018-2024 DU HỌC, ĐỊNH CƯ & DU LỊCH. Thiết kế bởi Zozo